M I C H A E L   K A T A K I S


A TIME AND PLACE BEFORE WARANTHROPOLOGIST KRIS HARDIN WITH HER NAMESAKE,
BONDU KRIS


KAINDORDU 1988


Copyright © 2005 Michael Katakis All Rights Reserved.